Projekty a aktivity Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové se svým charakterem soustřeďují na děti a mládež, zejména na oblast sociální a zdravotní péče a rozvoje kulturních a duchovních hodnot.

V naší práci se rádi necháme inspirovat dobrými nápady. Proto nám neváhejte napsat vaše náměty na zajímavé projekty, které by náš nadační fond mohl podpořit.

Milí přátelé,

je půl desáté večer, Vaše dítko má teplotu přes 39 st. a Vy se dovídáte, že jej pobyt v nemocnici nemine. Záležitost nijak příjemná.

Jediné, co Vašeho potomka smiřuje s nikterak chtěným pobytem v nemocnici, mnohdy bez Vaší celodenní přítomnosti, je to, že dětská herna je u perníkové chaloupky, vrchní sestra bydlí pod tunelem, do kterého jede mašinka se zpívajícíma husama, a oběd se dostává u myšáků, co stopují žížalu jedoucí v kabrioletu.

V naší zemi je spousta dětských nemocničních oddělení, školek, či dětských domovů, jakož i domovů pro seniory, kteří nemají tu možnost být zahrnutí péčí svých blízkých. Spousta práce a následné radosti.

Zdeňka Žádníková Volencová

PROJEKT "PRO DĚTSKÝ ÚSMĚV VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH"

 

"Projekty pro dětský úsměv" se soustřeďují na zlepšení podmínek, které utvářejí charakter prostředí, ve kterém se dítě nachází, ať se jedná o nemocniční zařízení, mateřské školky, základní školy či čekárny u lékaře s cílem vytvořit prostředí přispívající k lepší a na pozitivní podněty bohatší kvalitě života našich dětí.

Realizace nástěnných maleb ve zdravotnických zařízeních

Nástěnné malby se staly pilotním projektem Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové.
O co jde? Jedná se o malování v zařízeních jako jsou nemocnice, dětské domovy, domovy pro seniory, léčebny a další. Nástěnné malby pokryjí libovolnou plochu a to např. veselými obrázky ze světa zvířátek, která se představují v nejrůznějších rolích a ztvárňují neopakovatelné příběhy.

Prostředí hraje při pobytu v nemocničních zařízeních a při léčbě dětského i dospělého pacienta významnou roli, mělo by být příjemné a důvěryhodné. Krátkodobě i dlouhodobě se stává “domovem”, který si zejména u dětí lze jen těžko představit bez jejich světa her, obrázků, hraček a pohádek. Nadační fond Zdeňky Žádníkové se svými projekty snaží pomoci pečujícímu personálu i rodičům k lepší adaptaci dítěte na pobyt v nemocnici a tím současně i k rychlejšímu a úspěšnějšímu průběhu léčby dítěte.

Také díky vaší podpoře se můžou rozzářit pokoje, chodby, dětské herny a čekárny veselými barvami, obrázky a hlavně úsměvem těch, kteří zde tráví svůj čas mnohdy za velmi nepříznivých okolností.

Jste starostou či radním obce, ředitelem nemocnice nebo občanem – pacientem navštěvujícím svoji nemocnici či zdravotnické zařízení?

NECHTE SI VYMALOVAT VLASTNÍ NEMOCNICI!


Napiště nám. Společně zajistíme prostředky a realizaci nástěnných maleb
podobně jako u níže uvedených projektů, s nimiž se můžete blíže seznámit.

Kontakt

Realizované projekty