Naši pomocníci

.

Ve FN Motol máme malé spolupracovníky.

151323