Proč nadační fond?nfzz zdenka

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.

Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Základní informace o nadačním fondu

.

Název: Nadační fond Zdeňky Žádníkové
Sídlo: Praha
Adresa sídla: Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČ: 27 92 27 15
Datum založení: 18.5.2007
Účel NF: Účelem nadačního fondu je hmotná i nehmotná podpora iniciativ a aktivit přispívajících k vytváření kulturních, humanitárních a duchovních hodnot zejména podpora projektů a aktivit sociálně zdravotního charakteru.
Zřizovatelé: Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová
Ing. Radek Žádník
Vklad zřizovatelů: 10.000 Kč
Členové správní rady: Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová
Mgr. Iva Bergmanová
Mgr. Marcela Susová
Členové dozorčí rady: Ing. Radek Žádník
MUDr. Roman Chmel
Ing. Šárka Vondrová

Výkonná ředitelka: Mgr. Jiřina Gajdáčková
Kontakt: zde
Bankovní spojení: 309 207 309 /0800
účet je vedený u České spořitelny a.s.

Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku 20.7.2007

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk