Mgr. Jiřina Gajdáčková
nar. 1959 v Ostravě

jg_3

Pochází ze severní Moravy. Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu v Havířově. Při zaměstnání pak dálkově Pedagogickou fakultu v Ostravě, aprobace učitelství pro I. stupeň základní školy. V roce 2005 se přestěhovala z Havířova do Prahy. V roce 2009, po třiceti letech ve školství, změnila obor a v současné době se věnuje realitní činnosti.

Záliby: kultura, cestování, rekreační sporty