ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY

„Chceš-li změnit svět, začni u sebe.“
 
Slovo – slova se dají vyřknout či napsat, slovy můžete ledacos slíbit, poté zase odslíbit, slovy se dá šlehnout i pohladit, můžete s nimi machrovat, předstírat i zdánlivě prožívat. Za pomocí slov se dá hovořit plamenně a planě zároveň – jak to rozpoznat – to je slovo do pranice… naštěstí tu máme skutky… Jo to známe …spousta slov a skutek utek. Nezbývá, než si přát, aby skutky nezdrhaly a těch slov nemusí být zas tolik, hlavně, aby platila a dala se brát vážně. 
Svědomí ustlalo nám tu klidně, ač chtěli jsme víc, než jsme zmohli. Kéž tak i vám, co přijdete po nás a lidskosti chrám vystavíte výš. To jsou také slova – konkrétně je to epitaf svobodných zednářů, který se táhne podél celé jejich krypty na Slavíně, kterou shodou okolností letos spolek Svatobor, který o ní pečuje, po mnoha letech otevírá veřejnosti... Josef a Karel Čapkovi, Viktor Dyk, Alois Rašín, Julius Zeyer, Alfons Mucha,František Křižík, Josef Suk, to jsou jména aktivních svobodných zednářů… proč o tom teď a tady
píšu…
Líbí se mi hlavní myšlenka svobodných zednářů …velmi zjednodušeně šlo o povznesení jednotlivců a národů, o povýšení myšlenky, filozofie a veřejně prospěšného konání nad pouhým materiálním uspokojením jednotlivce či úzké skupiny. Přičemž materiální stránka se nijak nepodceňuje, protože těžko lze být filantropem, když jaksi není z čeho.
My všichni jsme téměř denně médii konfrontováni s mnohamilionovými podvody – říkají tomu úniky a co je zajímavé, často jsou doprovázeny náhlou ztrátou paměti. Nezbývá se než obrnit, obklopit se lidmi, kteří vyznávají slova jako právo, čest, noblesa a spravedlnost a věřit, že svět se ještě nezbláznil a dá se měnit. Náš nadační fond se snaží měnit svět změnou prostředí, které moc důvodů k radosti nepřináší. Tato výroční zpráva vám představí projekty za uplynulý rok 2010 a naše vážené sponzory, díky kterým jsou tyto změny možné.
V příloze máte ke stažení kompletní Výroční zprávu za rok 2010.