Na zámku v Dobříši se v sobotu 6. 12. 2008 konal vánoční koncert Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové.Ve velkolepém Zrcadlovém sále vystoupili děti z 2. MŠ Dobříš, komorní flétnový soubor Syrinx, kytarista Josef Kanta a Vokální soubor Gentlemen Singers.


Úvodní slovo patřilo režiséru a herci Janu Kačerovi, večerem provázela Zdeňka Žádníková. Celá akce se konala nejen v duchu vánočním, ale i charitativním. Během koncertu předala Zdeňka Žádníková šek na 100.000,- Kč primáři Neonatologického oddělení nemocnice Na Bulovce. Finanční dar je určen na zakoupení krevního analyzátoru pro novorozence. Součástí slavnostního večera bylo také předání nástěnných maleb JIRP Thomayerovy nemocnice v Krči a 2. MŠ Dobříš. Poděkování patřilo malíři Liboru Škrlíkovi a všem sponzorům, kteří přispěli na realizaci těchto projektů. Velmi působivý byl i závěr koncertu, kdy všichni účinkující spolu s diváky zpívali vánoční koledy. Výtěžek z koncertu bude věnován na projekty nadačního fondu, který touto benefiční akcí zakončil úspěšný rok své činnosti.

 Koncert se konal za finanční podpory firmy BIOS Dobříš, s.r.o.

 

 

 

 

Fotografie zde.