8. června 2009

V září letošního roku zahájíme v rámci projektu „Realizace nástěnných maleb ve zdravotnických zařízeních“ spolupráci s Krajskou nemocnicí v Liberci. Nástěnnými malbami budou vyzdobeny čekárny dětského oddělení.
Sponzorem projektu v liberecké nemocnici je firma AQUEL Bohemia s.r.o. z Liberce.

Ukázky připravovaných nástěnných maleb: