V červnu letošního roku byl pod záštitou Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové uspořádán benefiční koncert v Žihobcích. Bez nároku na honorář, který byl spolu s vybraným vstupným poukázán na opravu žihobeckého kostela, vystoupil komorní soubor příčných fléten SYRINX a dívčí pěvecký kvartet G*APPELS.

Skvělé ohlasy a dobrá vůle umělců podpořit kostel v Žihobcích, vyústili ve 2. benefiční koncert, který se koná 13. září 2009 ve 14.00 hodin v kapucínském klášteře v Sušici. Jste srdečně zváni.