Proč nadační fond?

Radost, zdraví, láska… tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíce.
Ne všichni jsme ale plni zdraví, síly a elánu.
Ne každý z nás má to štěstí a vyrůstá v harmonickém prostředí obklopen lidmi, které má rád a kteří ho mají rádi.
Teprve když je něco špatně, uvědomíme si, že nic není samozřejmostí.
Žijeme v dynamické době, úspěch je měřen penězi, popularitou.
Čas jsou peníze.
Zkusme se na chvíli zastavit a udělat něco pro ty druhé.
A tím vlastně i pro sebe – pro pocit, že nás tato „dynamická” doba ještě úplně nepohltila...
Proto tento nadační fond.

Zdeňka Žádníková Volencová

Jak můžete pomoci

Činnost neziskových organizací je založena na dobrovolné spolupráci lidí, kteří se podílejí na jejím chodu. Sebelepší záměr se tak dá realizovat jen za podpory a pomoci druhých. Drobná částka i větší sponzorský dar, kterým se rozhodněte podpořit činnost Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové okamžitě získává konkrétní podobu v realizovaných projektech, se kterými se můžete seznámit na našich stránkách. V případě zájmu o podrobnější informace nás kdykoli kontaktujte.

Podpořit činnost Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové, včetně možnosti specifikovat účel daru na konkrétní projekt nadačního fondu, můžete na základě darovací smlouvy.

Alternativou k darovací smlouvě je postup, kdy dárce poukáže peněžní prostředky na účet našeho nadačního fondu (bankovním převodem nebo poštovní složenkou) a my mu následně na vyžádání (prostřednictvím e-mailu adresovaného výkonné ředitelce) zašleme poštou potvrzení pro daňové účely.

číslo účtu Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové:
309 207 309 / 0800

Více naleznete zde.

United Kingdom best betting sites with gbetting.co.uk