Správní rada je nejvyšším orgánem nadačního fondu. Správní rada řídí činnost, spravuje majetek nadačního fondu a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu, které nejsou zákonem, zakladatelskou listinou nebo statutem vyhrazeny do kompetence zřizovatelů nebo dozorčí rady.

Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Správní rada popř. výkonná ředitelka mají dále za úkol operativně řídit a koordinovat jednotlivé projekty a strategicky naplňovat statutární účel nadačního fondu.

Více o pravomocech správní rady – viz. STATUT NFZŽ .

Členové správní rady:

Předseda správní rady
Mgr. Zdeňka Žádníková Volencová
nar. 1974 v Ústí nad Orlicí


Zakladatelka nadačního fondu, herečka, moderátorka

Mimo hereckou oblast se od roku 2007 aktivně věnuje Nadačnímu fondu Zdeňky Žádníkové, který originálním způsobem mění vizuální podobu zdravotnických zařízení jak pro děti, tak dospělé a zejména pro seniory.

Dlouhodobě působí v pražském Dejvickém divadle. V současnosti ji můžete vidět v inscenacích Elegance molekuly, Vzkříšení, Zimní pohádka či Vražda krále Gonzaga.

Moderuje společenské a firemní akce českých i zahraničních společností.

Z televizních obrazovek ji diváci mohou znát z rolí v televizních pohádkách či ze seriálů / Velmi křehké vztahy, Zkáza dejvického divadla 2018-19/ . V roce 2009 jí vyšla kniha a CD Ve znamení motýla a o rok později básnická sbírka Hra na anděla. Vystudovala Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové a loutkové a alternativní herectví na DAMU.

Vdaná, 4 děti.

Člen správní rady
Mgr. Iva Svojitková Bergmanová

nar. 1976 v Českých Budějovicích

 


Po studiu na Obchodní akademii v Praze vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
Od roku 1995 byla zaměstnaná v Kanceláři prezidenta republiky jako referent Protokolu.
Náplní práce byla příprava a realizace zahraničních a vnitrostátních cest prezidenta republiky a příprava dalších akcí týkajících se programu prezidenta republiky.
V současné době pracuje pro společnost DA Corporation s.r.o. Vdaná, 3 děti.

 Člen správní rady
Mgr. Markéta Faltysová
 Text se připravuje